主页产åâ??Â?PC related productsFingerprintscannerUFIS 310

USB FP Scanner UFIS310

æâ?°â?¹Ã¦Å?â?¡Ã¦Å½Â¥Ã¨Â§Â¦Ã¦Å½Â¢Ã¦Âµâ?¹Ã¥Å?ºä»¥éâ?¡â?¡Ã©â?ºâ? Ã¦Å?â?¡Ã§ÂºÂ¹Ã¥â?ºÂ¾Ã¥Æ?Â?ï¼Å?çâ??µå®¹æÅ?â?¡Ã§ÂºÂ¹Ã¤Â¼Â Ã¦â??Ÿåâ?¢Â¨Ã¯Â¼Å?æâ?°â?¹Ã¦Å?â?¡Ã¨â?¡ÂªÃ¥Å Â¨Ã¦Å½Â¢Ã¦Âµâ?¹Ã¯Â¼Å?USBçâ?¢Å?éÂ?¢ï¼Å?éâ?¬Å¡Ã¨Â¿â?¡USBÃ¥Â?â?¡Ã§ÂºÂ§Firmwareï¼Å?Ã¥Å?â?¦Ã¥Â?«æÅ?â?¡Ã§ÂºÂ¹Ã¨Â¯â? Ã¥Ë?«SDKãâ?¬â??

çâ?°Â¹Ã§â??¹ï¼š

        Ã?·æâ?°â?¹Ã¦Å?â?¡Ã¤Â¸Å½Ã¦Å½Â¢Ã¦Âµâ?¹Ã¥Å?ºæŽ¥è§¦ä»¥éâ?¡â?¡Ã©â?ºâ? Ã¦Å?â?¡Ã§ÂºÂ¹Ã¥â?ºÂ¾Ã¥Æ?Â?

        Ã?·å¯Å?士éâ?¬Å¡Ã§Å¡â??çâ??µå®¹æÅ?â?¡Ã§ÂºÂ¹Ã¤Â¼Â Ã¦â??Ÿåâ?¢Â¨

        Ã?·æâ?°â?¹Ã¦Å?â?¡Ã¨â?¡ÂªÃ¥Å Â¨Ã¦Â£â?¬Ã¦Âµâ?¹

        Ã?·USBçâ?¢Å?éÂ?¢

        Ã?·éâ?¬Å¡Ã¨Â¿â?¡USBÃ¥Â?â?¡Ã§ÂºÂ§Firmware

è§â??格尺寸:

        Ã?·éâ?¢Â¿Ã¥ÂºÂ¦Ã¯Â¼Å¡80mm

        Ã?·å®½åº¦ï¼š60mm

        Ã?·é«Ë?度:13mm

        Ã?·éâ?¡Â?éâ?¡Â?:100Ã¥â?¦â?¹

ä¼ æâ??Ÿåâ?¢Â¨Ã§â?°Â¹Ã§â??¹ï¼š

        Ã?·åâ?ºÂ¾Ã¥Æ?Â?è§â??格:256 x 300Ã¥Æ?Â?ç´ 

       Ã?·æŽ¢æµâ?¹Ã¥Å?º12.8 mm x 15.0 mm

         Ã?·åâ?ºÂ¾Ã¥Æ?Â?Ã¥Ë?â? Ã¨Â¾Â¨Ã§Å½â?¡Ã¯Â¼Å¡500dpi

çâ?¢Å?éÂ?¢ï¼š

        Ã?·USB 1.1

         Ã?·1.8 m USB çâ??懬â? 

çâ??摧Â?:

        Ã?·éâ?¬Å¡Ã¨Â¿â?¡USB连接ä¾â?ºÃ¥Âºâ??DC 5V

        Ã?·å·¥ä½Å?çâ??µæµÂ?:90mA

Ã¥â?¦Â¶Ã¤Â»â??çâ?°Â¹Ã§â??¹ï¼š

        Ã?·æâ??Â?ä½Å?温度:0 0C  èâ?¡Â³+70 0C

        Ã?·é«Ë?æâ?¬Â§Ã¨Æ?½å®¹å¿Â?15KVéÂ?â?¢Ã§â??µ

        Ã?·ä¼ æâ??Ÿåâ?¢Â¨Ã¨â?¬Â?åŽâ?¹Ã¥Â¼ÂºÃ¥ÂºÂ¦Ã¯Â¼Å¡120ä¸â?¡Ã¦Â¬Â¡

Ã¥Å?â?¦Ã¥Â?«è½¯ä»¶ï¼š

         Ã?·åŸºäºŽæÅ?â?¡Ã§ÂºÂ¹Ã¨Â¯â? Ã¥Ë?«DLLçšâ??SDK

         Ã?·åŸºäºŽæÅ?â?¡Ã§ÂºÂ¹Ã©â?¡â?¡Ã©â?ºâ? DLLçšâ??SDK

         Ã?·å®Å?æâ?¢Â´Ã§Å¡â??SDKèµâ??æâ??â?¢

         Ã?·çâ??¨äºŽWindows 98/ME/2000/XPçšâ??UFIS310设å¤â?¡Ã©Â©Â±Ã¥Å Â¨Ã§Â¨â?¹Ã¥ÂºÂ?

         Ã?·çâ??¨äºŽWindows 2000/XPçšâ??FingerGina Loginçâ?¢Â»Ã¥Â½â?¢Ã¥Âºâ??çâ??¨

         Ã?·ç¤ºèÅ?Æ?ç¨â?¹Ã¥ÂºÂ?ï¼Å?代ç Â?æ ·æÅ?¬